Sắp sếp thứ tự hiển thị danh mục sản phẩm trên website Wordpress

Tùng Lê Ads |

Sắp sếp lại vị trí hiển thị danh mục ra ngoài trang chủ bằng cách sử dụng khả năng kéo và thả javascript có thể sắp xếp. Không cần sử dụng code chỉ với Plugin Category Order and Taxonomy Terms Order sẽ giúp bạn sắp sếp nhanh chóng bằng cách kéo thả.

Sắp sếp thứ tự danh mục trong wordpress

Cài đặt:

Bước 1: Tải plugin từ link sau: https://drive.google.com/file/d/1AJy7c_l3yaOBolYzKzHLh_hPJ3JLrDIw/

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Admin -> tải plugin lên và tiến hành kích hoạt

Bước 3: Vào mục SẢN PHẨM -> Taxonomy Order -> Tiếp tục kéo thả các danh mục -> Nhấn lưu lại.

Kết quả ngoài trang chủ:

Sắp sếp thứ tự danh mục sản phẩm