Khắc phục tình trạng url zalo tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này

Tùng Lê Ads |

Hướng dẫn khắc phục tình trạng khi sử dụng link zalo.me/sđt nhận thông báo tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này.
tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này

Link tải code fix zalo url: https://drive.google.com/file/d/1txgLda3HRnFVugw2Kl0YYmTUBC5t-AZE/view?usp=sharing