Hướng dẫn sử dụng chương trình Hội Viên

Tùng Lê Ads |

????Hướng dẫn đăng ký xem nội dung chương trình Hội Viên Chuyên sâu

Link truy cập trang chủ Hội Viên Tùng Lê Ads: https://tungleads.com/

Các bước thực hiện như sau:

1 - Đăng ký tài khoản mới với thông tin: SĐT + Email tại link: https://tungleads.com/dang-ky.html

2 - Đăng nhập tại link: https://tungleads.com/dang-nhap.html

3 - Tiến hành thanh toán để kích hoạt user tại link: https://tungleads.com/thanh-toan.html

(*Lưu ý: Không giới hạn số tiền thanh toán có thể thanh toán 1 lúc 5 tháng sẽ được trừ dần vào từng tháng, số tiền sẽ được hiển thị trong tài khoản học viên)

4 - Truy cập trang Hội Viên để xem video: https://tungleads.com/hoc-vien.html

CHÍNH SÁCH VỀ NỘI DUNG:

Nội dung dành riêng cho chương trình Hội Viên chuyên sâu:
+ Đây là phần video được thực hiện chỉ dành riêng cho hôi viên và được sắp sếp đánh số thứ tự hợp lý, phân chuyên mục rõ ràng giúp các Hội Viên có quy trình học và thực hành một cách hiệu quả.
+ Nôi dung gồm các kỹ thuật quan trọng được hướng dẫn và demo một cách chi tiết và cụ thể đảm bảo Hội Viên có thể xem và thực hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho công việc quảng cáo của mình.
+ Video Hội Viên sẽ không được public trên Youtube, chỉ hôi viên đã đăng ký thanh toán và kích hoạt trên website tungleads.com mới có thể xem được.
+ Ngoài ra với chương trình Hội Viên các bạn có cơ hội tham gia các nhóm trao đổi với các Hội Viên khác đặc biệt được đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trực tiếp từ admin.
+ Video chương trình Hội Viên sẽ được cập nhật hằng ngày, hằng tuần với đa dạng bài học gồm: Google Ads, Facebook, Tiktok, Website, SEO…
+ Link chương trình hội viên: https://tungleads.com/hoc-vien.html