Hướng dẫn thanh toán

Tùng Lê Ads |

*Lưu ý: Sau khi việc thanh toán hoàn tất tất cả các
video sẽ hiển thị đầy đủ tại đây!

Hướng dẫn thanh toán

+ 1.500.000đ/HV/6 tháng -> Hội Viên sẽ nhận full video Google Ads + Facebook Ads, Tiktok Ads + SEO + Các nội dung mới Ad update liên tục cho Hội Viên.
+
Thanh toán kèm nội dung sau: (Số điện thoại đăng ký + HVCS).
+ HVCS (Viết tắt của từ Hội Viên Chuyên Sâu).

  • Tên tài khoản: LÊ NGỌC TÙNG
    Số TK: 14401757
    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), TP.HCM

Thanh toán qua MOMO