Hướng dẫn kích hoạt theme Flatsome mới nhất 2023 thành công 100%

Tùng Lê Ads |

Bạn mở file functions.php của theme bạn đang dùng thêm đoan code sau và lưu lại.

update_option( 'flatsome_wup_purchase_code', '8f93cd51-5246-4505-9228-9a4137e6ec00' );
update_option( 'flatsome_wup_supported_until', '01.01.2050' );
update_option( 'flatsome_wup_buyer', 'tungleads' );

Kết Quả:

kích hoạt theme Flatsome